3 Yaş Etkinlik Takvimi

Çocuklarımızın ilk kez sosyal deneyimlerini yaşamaya başladıkları, kendilerini güvende hissetmek istedikleri, ilk becerilerinin geliştiği, temeli oyun ve sorgulamaya dayalı bir eğitim programı uygulanır. Özbakım becerilerini geliştirmeleri, bağımsız hareket etmeleri ve inisiyatif almaları amaçlanır.

Aylık Eğitim Programı Çerçevesinde Uygulanan Etkinliklerimiz

 • Türkçe Etkinliği

 • Sanat Etkinliği

 • Oyun Hareket Etkinliği

 • Fen ve Doğa Etkinliği

 • Müzik Etkinliği

 • Kavram Çalışmaları

 • Yaratıcı Drama

 • Sosyal Aktiviteler

Aylık Eğitim Programı Çerçevesinde Uygulanan Branş Derslerimiz

 • İngilizce (Haftada 5 saat)

 • Drama

 • Müzik & Orff

 • Beden Eğitimi

Yazılım: Soner Kayahan