Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Öğrenci Tanıma

Okulumuzda uygulanan testler çocuklarımızın sözel beceriler, aritmetik beceriler, bütünsel algı, ince motor becerisi, düşünce becerilerini geliştirme, duygusal ve bilişsel alanlarda desteklenip yapılan çalışmalardır.

Oryantasyon Süreci

Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızı kısa sürede okula adapte olma sürecinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Bireysel Programlarımız

Okulumuzda öğrencilerle dikkat yoğunluğu ve konsantrasyon, ince motor becerisi, bütünsel algı, dikkat dağınıklığı ve davranış bozukluğu gösteren çocuklarla yapılmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Öğrencilerimize sosyal sorumluluk proje çalışmalarında paylaşmak, yardımcı olmak, ihtiyaç sahibi olan bireylere duyarlı olmak konusunda yapılan projelerdir.

Yaş Grubu Gözlemleri

Okulumuzda yaş grubuna göre yapılan gözlemler, öğrencilerimizi çözümlemek amacı ile yapılan bir çalışmadır. Öğrencilerimizin yaş gruplarına göre sosyal ve duygusal anlamda var olan sorunları tespit etmek için yapılmaktadır.

Değerlerimiz

Değerler eğitimi aylık olarak öğretmen - öğrenci - aile işbirliği içinde yapılmaktadır. Çocuklarımızın, değerleri yaşayarak kazanıp öğrenmeleri, bunu davranışlarıyla ifade etmeleri için hazırlanmıştır. Değerler eğitimi programımız öğrencilerimizin psikolojik yapılarına uyum sağlayacak şekildedir.

Aday Öğrenci

Ön kayıt görüşmelerimizde öğrencilerimizi değerlendirmek, geliştirmek, katılacağı gruba uygunluğunu saptamak için yapılmaktadır.

İlköğretime Hazır Oluş Çalışmaları

Öğrencilerimize ilköğretime geçme sürecinde, donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmadır. Okulumuz bünyesinde  Marmara İlköğretime Hazıroluş Ölçeği  yapılacaktır. 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek.

Akıl ve Zeka Oyunları

Sınıfların ihtiyaç duyduğu alanlarda çocuklarla akıl ve zeka oyunları oynanmaktadır. Amaç çocukların düşünme becerilerini destekleyip, yorumlama becerilerini desteklemektir.

Veli Görüşmeleri

Görüşmelerimizde gizlilik esastır. İlk görüşmemiz,  "Ebeveyn Formu"nun değerlendirilmesi ile başlar. Çocuğumuzun okula başladığı ilk günden itibaren yapılan gözlemler hakkında veliye bilgi verilir. Velimizin çocuğu ile ilgili sorun yaşadığı durumlarda veli ile işbirliği yapılır. Psikologumuz, veli görüşmelerini randevu ile gerçekleştirmektedir.

Seminerler

Sene içinde belirli dönemlerde, psikologlarımız tarafından ailelere ve personelimize yönelik çocuklarımızı gelişimsel olarak desteklemek amacıyla seminerler düzenlenir.

Aylık Bülten

Psikoloğumuz tarafından velilerin bilgi ihtiyacına göre hazırlanan çocuk ve aile ile ilgili yazılar web sayfamızda paylaşılıp, velilerimize doküman olarak gönderilir.

Okulumuzda yapmış olduğumuz çalışmalarda gizlilik, kişi haklarına saygı, devamlılık, işbirliği ilkeleri esas alınmaktadır.

Yazılım: Soner Kayahan